WCE ทำสำเร็จงานวิศวกรรมบริการ เครื่องเติมอากาศรง.กระดาษ SCG

WCE ทำสำเร็จงานวิศวกรรมบริการ เครื่องเติมอากาศรง.กระดาษ SCG

WCE เจ๋ง ออกแบบ-ผลิต-ติดตั้ง เครื่องเติมอากาศ (Aerator) ประสบผลสำเร็จ เป็นการออกแบบ-ผลิตเครื่องเติมอากาศเครื่องแรกของบริษัท เพื่อใช้เติมอากาศให้กับบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานของบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SKIC) ในกลุ่ม SCG กระดาษ มูลค่าโครงการ 1.25 ล้านบาท สร้างความไว้วางใจในคุณภาพงานวิศกรรมของ WCE ในงานเชิงวิจัยและพัฒนา (R&D) ใช้ระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมด 9 เดือน ใบพัดที่ได้รับการออกแบบสามารถกวนน้ำและตะกอนได้ดีเทียบเท่าตัวต้นแบบของต่างประเทศ สามารถลดค่าใช้จ่ายและอุปสรรคในการซ่อมบำรุงเครื่องได้
นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE เปิดเผยผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ”ว่า บริษัทได้รับความไว้วางจากบริษัทในกลุ่ม SCG ใช้บริการงานวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก WCE ได้มีฝ่ายออกแบบและพัฒนาวิศวกรรมในการดำเนินงานให้ลูกค้า ประกอบกับลูกค้าในเครือ SCG เคยว่าจ้างซ่อม-ผลิต ชิ้นส่วนเครื่องจักร ซึ่ง WCE สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ล่าสุดบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SKIC) ในกลุ่ม SCG กระดาษได้ว่าจ้างให้ดำเนินการออกแบบ และผลิตเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ในเชิงงาน R&D โดยให้ WCE รับฟังข้อมูล และทำการออกแบบ ปรับปรุงให้แก่ลูกค้าจนประสบผลสำเร็จ ตกลงว่าจ้างงานผลิต เป็นมูลค่าโครงการ 1.25 ล้านบาท เพื่อใช้เติมอากาศให้กับบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
จากโจทย์ที่ได้รับ 1 ) ลูกค้ามีเครื่อง Aerator ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศใช้งานอยู่ แต่ด้วยชุดทุ่นลอยน้ำ มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ซึ่งทำมาจากเหล็ก ทำให้การติดตั้งซ่อมบำรุงลำบาก และมีราคาแพง 2) เครื่อง Aerator ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ใช้งานกับมอเตอร์ขนาด 75kW ลูกค้าต้องการเปลี่ยนให้ใช้งานได้กับมอเตอร์ขนาด 55kW ของลูกค้าที่มีอยู่เพื่อนำของเดิมกับมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุด ดังนั้น WCE จึงได้ทำการออกแบบโครงสร้างชุดทุ่นลอยน้ำใหม่ ตัวทุ่นผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส แข็งแรง ทนต่อสารเคมีและแสงแดดได้ดี มีน้ำหนักรวมเบาลง ขนาดเล็กลง ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย ซ่อมบำรุง รวมถึงยังอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการด้วย   นอกจากนี้ได้ออกแบบใหม่ ใบพัดตีน้ำให้มีขนาดเล็กลงแต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูง และออกแบบชุดเกียร์ขับให้เข้ากับกำลังและความเร็วรอบของมอเตอร์ 55 kW ของลูกค้า โดยได้ใช้เวลาในการออกแบบจำนวน 5 เดือน และระยะเวลาผลิต-ติดตั้งจำนวน 4 เดือน มีทีมในการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวนเพียง 15 คน
การดำเนินการก่อสร้างโดยผลิตที่โรงงานบางสะพาน ทำการประกอบทดสอบการลอยน้ำ ความแข็งแรงของโครงสร้าง ก่อนนำไปติดตั้งที่หน้างาน ทดสอบการใช้งานเพื่อเก็บค่าต่างๆ แล้วจึงนำไปติดตั้งใช้งานจริงผลจากการทดลอง หรือการนำใช้งานจริง 1) ใบพัดที่ได้รับการออกแบบ สามารถกวนน้ำและตะกอนได้ดีเทียบเท่าตัวต้นแบบของต่างประเทศ แต่ปริมาณออกซิเจนจะมีค่าน้อยกว่า ด้วยเพราะรูปทรงและขนาดที่เล็กกว่า 2) สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง เนื่องจากมีชุดเกียร์ทดกำลัง และมอเตอร์มีขนาดเล็กลง
นายณรงค์ฤทธิ์ เผยว่า ไม่เคยผลิตมาก่อน และเครื่องนี้เป็นการออกแบบและผลิตครั้งแรกของ WCE ซึ่งสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้งานจริงแล้วไม่ประสบปัญญาการใช้งานใดๆ และลดอุปสรรคการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโดยการปรับเปลี่ยนวัสดุ และมีความคงทน
ทั้งนี้ WCE มุ่งเสริมสร้างความรู้ เทคนิคและพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมให้ตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้ครอบคลุมที่สุด ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ เครื่องมือที่เที่ยงตรงและทันสมัย และการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ เพื่อการก้าวสู่โลกวิศวกรรมยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X