เวสท์โคสท์บริการคุณภาพ-รวดเร็ว ซ่อมอุปกรณ์โรงปูน SCG 4วันเสร็จ

เวสท์โคสท์บริการคุณภาพ-รวดเร็ว ซ่อมอุปกรณ์โรงปูน SCG 4วันเสร็จ

เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรกิจวิศวกรรมบริการกลุ่มเอสเอสไอ บริการงานซ่อมอุปกรณ์ บดย่อยหิน (Roller Tire) ที่มีรอยแตกร้าว ให้กับ SCG ช่วยให้นำกลับมาใช้งานใหม่ได้ใน 4 วัน มูลค่างาน 330,000 บาท ตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกค้าได้บริการที่มีคุณภาพ ประหยัดต้นทุน และรวดเร็ว ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านงานบริการวิศวกรรมของ WCE
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผยว่านับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ WCE ได้มุ่งมั่นให้บริการงานซ่อมบำรุงและงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งลูกค้าบริษัทในเครือและลูกค้าภายนอก โดยให้บริการหลายประเภทกลุ่มงานได้แก่ งานบริการด้านวิศวกรรมและโครงการ งานซ่อมแซมและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานบริการด้านงานซ่อมบำรุงและบริการแรงงานฝีมือ งานบริการด้านงานประกอบโครงสร้างโลหะ เป็นต้น โดยล่าสุดให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์บดย่อยหิน (Roller Tire) แก่ SCG โดยสภาพการชำรุด เนื่องจากผิวของ Roller Tire มีรอยแตกร้าวลึกลงไป ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ อุปกรณ์บดย่อยหินโดยสภาพการชำรุดแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ในประเทศไม่รับซ่อม ต้องทำการเปลี่ยน Roll สถานเดียว ซึ่ง WCE ใช้เวลาในการซ่อม 4 วัน สามารถนำกลับมาใช้งานได้ต่อไปในระยะหนึ่ง มูลค่างาน 330,000 บาท ขยายระยะเวลาในการใช้งาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร และช่วยลดทุนในการผลิตให้ลูกค้า สามารถสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

นายกิตติศักดิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า Roller Tire เป็นลูกกลิ้งชนิดสวมประกอบทำหน้าที่บดย่อยหินให้มีขนาดตามความต้องการ เกิดการชำรุดคือ ผิวของ Roller Tire มีรอยแตกร้าวลึกลงไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้  ทีมงานวิศวกรจึงดำเนินการตรวจสอบ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคพบว่า วัสดุ Roller Tire เป็นงานชนิด Duo Cast คือ ใช้เทคนิคการผลิตหล่อวัสดุสองชนิดติดกันในขั้นตอนการเทน้ำโลหะ ผิวนอกเป็น Hi-Mn หรือ Hi-Cr ส่วนผิวในเป็นเหล็ก Ductile (เหนียว แข็งแรง) ซึ่งทาง SCG เคยซ่อมโดยใช้การเชื่อม Hard Facing ทับหน้าทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าวทำการออกแบบกระบวนการซ่อมโดยวิธีการซ่อมนั้นจะเชื่อมอย่างไรให้เหล็ก Ductice Ductile ติดกัน และเชื่อมผิว Hi-Cr ให้ติดกับ Ductile รวมถึงผิวข้างๆ โดยที่ Roller Tire ต้องไม่มีรอยแตกร้าวและมีขนาดรูปร่างให้ใช้งานได้ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X