WCE เพิ่มความเชื่อมั่นด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

WCE เพิ่มความเชื่อมั่นด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

This image has an empty alt attribute; its file name is newssmallimage1449477624.jpg

WCE ได้รับรับรองการต่ออายุใบรับรองมาตราฐานห้องปฏิบัติการสอบเครื่องมือวัดมาตรฐาน มอก. 17025-2548 

This image has an empty alt attribute; its file name is CL1-1024x768.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is CL2-1024x768.jpeg
This image has an empty alt attribute; its file name is CL3-1024x768.jpeg

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม WCE จึงได้มีการดำาเนินการขอต่อใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมซึ่งทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีการส่งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบระบบเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยขอบข่ายของการขอใบรับรองได้แก่ด้านมิติ (Dimension), ด้านอุณหภูมิ (Temperature) และด้านความดัน (Pressure)
ซึ่งผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความเห็นให้การรับรองและต่อใบรับรองระบบมอก.17025-2548เลขที่ใบรับรอง 15C028/0187 กับบริษัทเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด(WCE)สำหรับมาตร มอก.17025-2548 ใช้สำหรับควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบซึ่งมีสามารถอ้างอิงผลการสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้การรับรองระบบ มอก. 17025-2548 หรือภายใต้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติโดยต้องมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE เป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมการจัดการงานซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานขึ้นรูปประกอบโครงสร้างโลหะ รวมถึงการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งนี้ การได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีของ WCE ในการต่อยอดศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานประเภทอุตสาหกรรมรวม ทั้งเปิดโอกาสให้ได้ขยายธุรกิจงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การก้าวไปอีกขั้นในธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมในระดับโลก ดังสโลแกน “We Engineer Your Success”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X