Slide 1
เกี่ยวกับเรา

West Coast Engineering (WCE) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้บริษัทในเครือของบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท

Slide 2
เกี่ยวกับเรา

WCE เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหลายอุตสาหกรรมมามากกว่า 20 ปี เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กระดาษ ปูนซีเมนต์ พลังงาน ปิโตรเคมี และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

Slide 4
เกี่ยวกับเรา

WCE ได้ขยายขีดความสามารถไปสู่บริการงานผลิตและประกอบโครงสร้างโลหะ งานโครงการแบบ EPC วิศวกรรมระบบรางและรถไฟ รวมถึงบริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Slide 3
เกี่ยวกับเรา

WCE มีบริการโซลูชั่นวิศวกรรมแบบครบวงจร ประกอบด้วย 6 หน่วยธุรกิจ โดยเริ่มจากบริการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักร

Standard & Awards

มาตรฐานและรางวัล

ระบบมาตรฐาน

WCE เราให้ความสำคัญกับการบริการที่มีคุณภาพด้วยความปลอดภัย มีการกำกับดูและควบคุมทุกกระบวนการตามมาตรฐานสากล

ใบรับรอง

มั่นใจกับบริการของเราที่มีมาตรฐานสากลได้ โดยมีใบรับรองความสามารถ ระบบงาน และใบอนุญาตการผลิตต่างๆ ดังนี้

1) ใบรับรองกรมทางหลวงชนบท
2) Certificate of Assessment Automation Machinery Builder AMB
1) ใบรับรอง-กิจการร่วมค้า-เคเอส-ซี
1) ใบรับรองโรงพยาบาลบางสะพาน
1) ใบรับรองการรถไฟแห่งประเทศไทย
1) Certificate of Authorization - David Brown Santasalo

 

1) ใบรับรอง-DANIELI-FAR-EAST

 

1) ใบรับรอง-STEIN-HEURTEY
2) ใบรับรอง-ANSALDO-SISTEMI-INDUSTRIALI
3) ใบรับรอง-FIVES-THAILAND

 

1) ใบรับรอง-COMPAGNIE-DE-FIVES-LILLE

 

1) ใบรับรอง-SMS-DEMAG-INNSE

 

รางวัล

Awards

การันตีความสำเร็จและบริการที่ประทับใจของ WCE ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Corporate Mission

พันธกิจ

สร้างสรรค์สินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Corporate Vision

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิศวกรรม

01  พัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
        02 ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
               03 ทุนธุรกิจที่ยั่งยืน

Core Values

ค่านิยม

ค่านิยมหลักขององค์กรที่พวกเรายึดถือได้ช่วยสร้างวัฒนธรรมขององค์กรอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว

Our team

ทีมงานคุณภาพ

เจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

กรรมการผู้จัดการ

พงษ์ระพีร์ สพานแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

เอื้อมพร ฤทธิไกรรณการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

สุรศักดิ์ บุญศรีภิรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

ณรงค์ฤทธิ์ ศิวะสาโรช

ที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมระบบราง

วีระชัย ฟุ้งเฟื่อง

ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยธุรกิจ

ประทักษ์ สุทธิสำแดง

หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริการแรงงานฝีมือและซ่อมบำรุงโรงงาน

กิตติวุฒิ ศิริพรมพิศาล

ห้วหน้าหน่วยธุรกิจซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร

ยงยุทธ แหยมบาง

หัวหน้าหน่วยธุรกิจผลิตและประกอบโครงสร้างเหล็ก

ดนัย ประวัติเรืองศรี

หัวหน้าหน่วยธุรกิจ อีพีซี

ขจร ศิวรังสรรค์

หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ

ชัชวัฒน์ แซ่จั่ง

หัวหน้าหน่วยธุรกิจหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ผู้จัดการ

สุกัญญา เดชทุ่งคา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อดุลย์ เตมียกุล

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

นิยม พิมพ์วัลย์

ผู้จัดการฝ่ายบริการแรงงานฝีมือและซ่อมบำรุงโรงงาน

สายชล สุขเทพ

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและประกอบโครงสร้างเหล็ก

มนัสปพณ ศรีสุวิทย์วงศ์

ผู้จัดการฝ่ายอีพีซี

ทิวัตถ์ พิมสอ

ผู้จัดการฝ่ายอีพีซี

วรรษา วิจิตร

ผู้จัดการฝ่ายอีพีซี

กฤษต์ ผิวเกลี้ยง

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ

กลุ่มบริษัทเครือสหวิริยา สตีลอินดัสตรี

WCE เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือสหวิริยา สตีลอินดัสตรี หรือ ครอบครัวเอสเอสไอ ที่มีรากฐานมาจากอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของประเทศไทย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด
4 ล้านตันต่อปี 

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตสูงสุด 180,000 ตันต่อปี

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชน ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทยรองรับการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ในปริมาณมาก

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120