บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา และ รพ.สต.บ้านถํ้าคีรีวงศ์ใส่ใจวัยเก๋า จัดกิจกรรมเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองระแวง

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมธนาคารและสภาผู้นําชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถํ้าคีรีวงศ์ ดำเนินกิจกรรมสันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองระแวง โดยนายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำพนักงานร่วมเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ การบริการคัดกรองวัดความดันโลหิตและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเอง กิจกรรมการบริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็กโดยการระบายสี กิจกรรมการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ(เกมส์นับเลขลับสมอง) และนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคอย่างถูกต้อง โดยนายศักดิ์ชัย มีอารีย์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านถ้ำคีรีวงค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมมีทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคม รวมถึงสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถํ้าคีรีวงศ์ เป็นการขยายผลการดำเนินงานมาจากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านทางสายภายใต้การดำเนินงานของธนาคารและสภาผู้นําชุมชนบ้านทางสาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120