บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมงานจิตอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางข้ามหน้าวัดธงชัยธรรมจักร โดยการตีเส้นและทาสีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพาน และศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบางสะพาน เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในชุมชน ให้ชะลอความเร็วในที่คับขัน ทางร่วมทางแยก ทางข้ามหรือทางม้าล้าย และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นคน โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 400 คน

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120