กลุ่มเหล็กสหวิริยา รับมอบประกาศเกียรติบัตร

ในฐานะองค์กรสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรี กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยทีมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนคนและเครือข่ายอำเภอบางสะพาน โดยได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ นางนฤมล สุภาพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ชุมชนสัมพันธ์ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นผู้แทนในการรับมอบประกาศเกียรติบัตรในฐานะองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรี โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น จากพื้นที่ 7 ตำบล 3 เทศบาล อำเภอบางสะพาน จำนวน 100 คน กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนจัดการความรู้ผลสำเร็จกลุ่มสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน และการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส. #SSIGroupThisWeek #กลุ่มเหล็กสหวิริยา #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา รับมอบประกาศเกียรติบัตร

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120