ยินดีต้อนรับคณะตัวแทนดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการประกอบรถ บทต.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ตัวแทนจาก 3 บริษัทชั้นนำด้านการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมอย่าง “CRRC Meishan Co., Ltd.” “River Engineering Co., Ltd.” และ “Grandline Innovations Co.,Ltd” ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ทำงาน ณ โรงงานบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ Pre-Q (Pre-Qualification) หรือขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับความพร้อมในการประกอบรถ บทต. เนื่องจาก WCE มีหน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางและรถไฟที่มีศักยภาพในการผลิตและประกอบรถ บทต. โดยมีผลงานการผลิตรถ บทต. ต้นแบบ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบสมรรถนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

คณะตัวแทนดังกล่าวได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อาคาร Workshop 3 ที่เป็นสถานที่ตั้งของเครื่องจักรเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ โดยมีคุณขจร ศิวรังสรรค์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ พร้อมด้วยคุณพงษ์ระพีร์ สะพานแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือความร่วมมือในโครงการจัดหารถบทต. และการทำ Local Content ในอนาคต ด้วยความที่ WCE เครื่องจักรเกี่ยวกับวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ โดยที่ WCE มีศักยภาพทางด้านพื้นที่และอุปกรณ์ รวมถึงบุคคลากรที่มีทักษะที่โดดเด่น 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120