WCE โชว์ฝีมือบริการงานซ่อม SCG งานเจ๋ง ลดต้นทุน ประหยัดเวลา 6 เท่า

เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดธุรกิจวิศวกรรมบริการกลุ่มเอสเอสไอ บริการงานซ่อม Head/Clevis ( อุปกรณ์ในสายการผลิตเม็ดปูน) ให้กับ SCG  ทุ่งสง ช่วยกู้งานผลิตเม็ดปูนกลับมาผลิตได้อย่างสมบูรณ์ใน 5 วัน ประหยัดเวลาแทนการผลิตใหม่ที่ใช้เวลาถึง 30 วัน นอกจากนี้ WCE ได้รับความไว้วางใจในการเป็นศูนย์บริการด้านวิศวกรรมที่สำคัญต่อระบบการซ่อมบำรุงของ SCGอีกด้วย

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดหรือ WCE ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผยว่านับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ WCE ได้มุ่งมั่นให้บริการงานซ่อมบำรุงและงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งลูกค้าบริษัทในเครือและลูกค้าอื่นทั่วไป โดยให้บริการหลายประเภทกลุ่มงานเช่น งานบริการด้านวิศวกรรมและโครงการ งานซ่อมแซมและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานบริการด้านงานซ่อมบำรุงและบริการแรงงานฝีมือ งานบริการด้านงานประกอบโครงสร้างโลหะ เป็นต้น และล่าสุด WCE รับงานซ่อมเร่งด่วนให้ SCG  ทุ่งสงเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ภายในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการผลิตที่สมบูรณ์  โดยได้เข้าให้บริการงานซ่อม Head/Clevis ( อุปกรณ์ในสายการผลิตเม็ดปูน)ที่แตกหักขณะใช้งาน   SCG ไม่มีอะไหล่ทดแทนทำให้สายการผลิตต้องหยุด ทีมวิศวกร WCE จึงเข้าตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และทำการซ่อมแก้ไข ใช้ระยะเวลาในการซ่อมเพียง 3 วันก็สามารถส่งมอบงาน เป็นผลให้ SCG สามารถกลับมาผลิตเม็ดปูนได้ภายใน 5 วัน เมื่อเทียบกับการที่ต้องรอสั่งผลิตใหม่ถึง 30 วัน นอกจากนี้ WCE ยังได้รับความไว้วางใจให้ป็นศูนย์บริการด้านวิศวกรรมที่สำคัญต่อระบบการซ่อมบำรุงของ SCG อีกด้วย

นายกิตติศักดิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมถึงรายละเอียดกระบวนการทำงาน จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ว่า มีขั้นตอนการทำงานหลักๆคือ

กระบวนการตรวจสอบและออกแบบการซ่อม เตรียมผิวเพื่อตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)ได้แก่ อัลตร้าโซนิคเทส(UT) เพื่อหาตำหนิภายใน( Internal defects) ตรวจหารอยแตกร้าวด้วยน้ำยา (PT)  ทำการวัดขนาดและรูปร่างการบิดเบี้ยวไปจากศูนย์ของชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM Mobile (Coordinate Measuring Machine Mobileเครื่องตรวจวัดชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน งานขนาดใหญ่ ที่มีความละเอียดสูง) และทำการวิเคราะห์ผลประเมินสภาพเทียบกับการภาระกรรมที่จะนำไปใช้งาน เพื่อออกแบบกระบวนการซ่อม

กระบวนการซ่อม เริ่มจากการให้ความร้อน( Preheat) ชิ้นงานในเตาอบตามเวลาที่กำหนดแล้วทำการเชื่อมด้วยลวด E11018 หุ้มชิ้นงานด้วยฉนวนกันความร้อน และปล่อยให้ชิ้นงานเย็นตัวลงช้าๆเนื่องจากต้องเร่งดำเนินการจึงใช้วิธีคลายความเครียด(Stress relieve)ด้วยการสั่นด้วยเครื่อง Vibration Stress Relieve (เครื่องคลายความเค้นแบบสั่น) แทนการอบในเตาเผา จากนั้นออกแบบกำหนดขั้นตอนการขึ้นรูปให้ชิ้นงานกลับมาได้ตามขนาดที่ต้องการ ด้วยเครื่อง CNC Double Colum Machining Center(เครื่องกัดซีเอ็นซี) และ CNC Vertical Lathe(เครื่องกลึงซีเอ็นซีแนวตั้ง) แล้วเจียรนัยให้ได้ขนาดและพิกัดตามที่แบบกำหนดพร้อมรายละเอียดต่างๆจนแล้วเสร็จ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานบันทึกค่าอีกครั้ง แล้วนำไปประกอบ Bearing(ตลับลูกปืน) โดยใช้เครื่อง Induction Heating (เครื่องทำความร้อนเหนี่ยวนำ) เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการซ่อม ส่งมอบชิ้นงานให้ทาง SCG  ซึ่งWCE ได้รับความเชื่อมั่นจากการให้บริการงานซ่อมในครั้งนี้ ทั้งด้านคุณภาพ และการบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมแผนการสร้างการบริการทางวิศวกรรมแนวใหม่คือ Engineering Solution Onsite

( E-SOS ) ของบริษัทที่เปิดตัวแล้วในปีนี้  และนำไปสู่ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนเพื่อทดแทนการนำเข้าให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหนักต่างๆได้อย่างแน่นอน

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120