WCE  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า SCGP เชื่อมือให้รับบริการงานสัญญาซ่อมบำรุงเครื่องกล และซ่อมบำรุงไฟฟ้า ขยายอายุสัญญาอย่างต่อเนื่อง

คุณประทักษ์ สุทธิสำแดง หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริการแรงงานฝีมือ และซ่อมบำรุงโรงงาน ของ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE กล่าวว่า WCE ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรมจำกัด (โรงงานบ้านโป่ง) หรือ SCGP ทำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ใน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้นำด้านการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพ เป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้ผลิต รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยฐานการผลิตทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยมีกำลังการผลิตรวมประมาณปีละ 2.3 ล้านตัน ด้วยเครื่องผลิตกระดาษมากถึง 15 เครื่อง และมีกระบวนการควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จึงสามารถผลิตสินค้าตอบสนอง ความต้องการใช้งานของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

โดย WCE ได้รับความไว้วางใจ จาก SCGP ในการดำเนินการว่าจ้างต่อสัญญางานให้บริการงานซ่อมบำรุงประจำปี โดยในปี 2565 ถึง 2566 ได้รับการอนุมัติ ต่อสัญญาการให้บริการต่อเนื่องออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี และ และ บริษัท ฟินิคซ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (โรงงานขอนแก่น) ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการ ออกไปอีก 2 ปี (2565 – 2567) ซึ่งเป็นถือเป็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง กับลูกค้าทั้ง 2 บริษัท ในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ การให้บริการงานสัญญาซ่อมบำรุง ทางบริษัทเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งได้ให้บริการ ทางด้านกำลังคนที่มีความรู้ความชำนาญ และความสารถด้านช่างเครื่องเครื่องกล และ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม รวมถึงยังได้นำระบบการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance Management) เข้าไปใช้ในการให้บริการกับลูกค้าด้วย ยังผลให้สามารถตอบสนองความต้องการ และความสำเร็จตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง และเกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามนโยบายที่ บริษัทเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่น เพื่อการให้บริการกับลูกค้า

บริษัทเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง ยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนองการให้บริการงานซ่อมบำรุง ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆที่สนใจ และพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อการให้บริการ อย่างตรงจุดของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเกิดความประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง โดยสามารถติดต่อสอบถามมายัง บริษัทเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งฯ ได้ทุกเวลา ที่คุณประทักษ์ สุทธิสำแดง เบอร์โทรศัพท์ 089-254-5230 หรือ Email Address Prataks@wce.co.th

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120