WCE ชวนทำความรู้จักกับ หุ่นยนต์ LLPR (LOW LIGHT PALLETIZER ROBOT)

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม มักประกอบไปด้วยกระบวนการย่อยหลายขั้นตอน การจะส่งต่อวัตถุดิบ ผลผลิต หรือสินค้าไปสู่กระบวนการอื่น ๆ ได้ จำเป็นจะต้องใช้เวลาและแรงงานจำนวนมาก ซึ่งการเกิดขึ้นของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท (Palletizer Robot) ได้ช่วยเข้ามาปรับเปลี่ยนระบบการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง แถมยังสามารถลดต้นทุนได้จำนวนมาก ทำให้หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าจึงเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างมาก
ปัจจุบันในวงการของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบให้สามารถตอบโจทย์ สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและปัญหาแบบเดิม ๆ ไปได้ ซึ่งหุ่นยนต์แบบ LLPR : Low Light Palletizer Robot เป็นหนึ่งประเภทของหุ่นยนต์จัดเรียง ที่มีความสามารถยืดหยุ่น มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง วันนี้ WCE จึงขอพาไปแนะนำให้รู้จักกับหุ่นยนต์จัดเรียงแบบ LLPR กันว่าคืออะไร มีความสามารถและความโดดเด่นอย่างไรบ้าง

LLPR หรือ LOW LIGHT PALLETIZER ROBOT คืออะไร

LOW LIGHT PALLETIZER: LLPR คือ หุ่นยนต์ในระบบการจัดเรียงสินค้าลงบนพาเลทชนิดหนึ่ง ที่เหมาะกับสภาพแสงน้อยหรือแสงไม่เพียงพอได้ ซึ่งมักใช้ในสถานที่ที่มีการทำงานในระยะเวลากลางคืนหรือมีพื้นที่แสงสว่างน้อย โดย LLPR จะใช้เทคโนโลยีที่ตอบสนองในสภาพแสงสว่างน้อยได้ เช่น การใช้กล้องหรือเทคโนโลยีการรับรู้อื่น ๆ เพื่อรับรู้และตรวจจับวัตถุ รวมถึงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มแสง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ระบบ LLPR นี้ เป็นระบบที่ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถใช้งานได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านความสูง หรือมีพื้นที่ติดตั้งจำกัดได้

LOW LIGHT PALLETIZER ROBOT VS GENERAL PALLETIZER ROBOTIC

ความแตกต่างระหว่าง LLPR : Low Light Palletizer Robot และหุ่นยนต์จัดเรียงทั่วไป มีดังนี้

  • ความสามารถในการทำงานในสภาพแสงน้อย: หุ่นยนต์แบบ LLPR มีเซนเซอร์ในการตรวจจับ เพื่อรับรู้สภาพแวดล้อมและให้สามารถทำงานในสภาพแสงน้อยได้ ในขณะที่หุ่นยนต์จัดเรียงทั่วไปอาจไม่มีเซนเซอร์ที่มีความละเอียดทางด้านการตรวจจับวัตถุในที่แสงมืด

  • ขนาด: หุ่นยนต์จัดเรียงแบบทั่วไปมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงต้องการพื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างมาก และใช้เวลาในการออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์ในระยะเวลานาน ซึ่งต่างจากหุ่นยนต์แบบ LLPR ที่มีขนาดเล็กและใช้พื้นที่ในการติดตั้งและการทำงานค่อนข้างน้อย โดยมีความกว้าง x ยาว 3.5 x 0 เมตร และมีความสูงเพียง 2.6 เมตร ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่แคบและเพดานต่ำได้

  • มีความยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพสูง: หุ่นยนต์แบบ LLPR มีความสามารถในการหยิบจับที่ยืดหยุ่น สามารถเคลื่อนย้ายและโปรแกรมมิ่งโปรแกรมค่าหุ่นยนต์ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานได้รวดเร็ว โดยสามารถหยิบจับและจัดเรียงชิ้นงานได้สูงถึง 2 เมตร

ประโยชน์ของ LOW LIGHT PALLETIZER ROBOT

1. ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: เนื่องจาก Low Light Palletizer Robotสามารถทำงานในสภาพแสงน้อยได้ จึงไม่จำเป็นต้องรอให้มีแสงสว่างเพียงพอก่อนที่จะเริ่มทำงาน ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการจัดเรียงและลดความหนักในการทำงานของพนักงาน อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น คลังสินค้าหรือโรงงานที่มีการทำงานตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการตัดสินใจหยุดงานหรือรอให้มีแสงสว่างพอในการทำงาน

2. ประหยัดพื้นที่: ระบบ Low Light Palletizer Robot มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถจัดเรียงสินค้าให้ลงบนพาเลทอย่างกว้างขวาง ทำให้สามารถปรับใช้ในพื้นที่จำกัดได้ โดยลดพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเรียงสินค้าและพาเลทอย่างมาก

3. เพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ: ระบบ Low Light Palletizer Robot ใช้เทคโนโลยีการรับรู้แสงน้อยเพื่อตรวจจับวัตถุและจัดเรียงสินค้า ทำให้มีความแม่นยำสูงและลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดเรียง นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายหรือการเกิดความผิดพลาดในกระบวนการการจัดเรียงสินค้า สามารถช่วยลดการทำงานหนักของพนักงานและช่วยลดต้นทุนได้

4. เพิ่มความปลอดภัย: การใช้ Low Light Palletizer Robot ทำให้ลดการต้องมีการปฏิบัติงานในสภาพแสงน้อยที่อาจเป็นอันตรายสำหรับพนักงาน เนื่องจากระบบสามารถทำงานในสภาพแสงน้อยโดยอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงสินค้า อีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยและเลเซอร์สแกนเนอร์ในการตรวจจับ

5. สะดวกสบาย: ติดตั้งได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย และพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์เข้ามาช่วยตลอดกระบวนการ มีรูปแบบ User interface friendly สามารถทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ได้ง่าย

หุ่นยนต์ LLPR สามารถใช้กับอุตสาหกรรมใดบ้าง

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับการใช้ Low Light Palletizer Robot ได้แก่:

1. อุตสาหกรรมโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม: สำหรับการจัดเรียงสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ภัตตาคาร น้ำเสริมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ ที่มีการทำงานตลอดเวลาและอาจมีการจัดเก็บสินค้าในโกดังหรือคลังสินค้าในสภาพแสงน้อยหรือสภาพแสงต่ำ

2. อุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม: เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีการจัดเรียงสินค้าหรือส่งมอบสินค้าภายในโรงงานในสภาพแสงน้อยหรือสภาพแสงต่ำ

3. อุตสาหกรรมคลังสินค้าและโกดัง: Low Light Palletizer Robot เหมาะสำหรับใช้ในคลังสินค้าและโกดังที่มีการทำงานตลอดเวลา และมีการจัดเรียงสินค้าในสภาพแสงน้อยหรือสภาพแสงต่ำ โดยเฉพาะเมื่อมีการทำงานในช่วงกลางคืนที่มีการตรวจสอบแสงในโกดังหรือคลังสินค้าเพียงพอเท่านั้น

4. อุตสาหกรรมโรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์: เมื่อมีการจัดเรียงและเก็บสินค้าที่มีส่วนประกอบอ่อนไหวและมีการจัดเก็บในสภาพแสงน้อยหรือสภาพแสงต่ำ เช่น สินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์กระบอกน้ำยา หรือสารเคมีที่ต้องปกป้องจากแสงแดด

จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าลงบนพาเลทแบบ LLPR หรือ Low Light Palletizer Robot เป็นระบบที่ออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัด เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการติดตั้ง เช่น โรงงานที่มีเพดานต่ำ มีพื้นที่ติดตั้งไม่กว้างขวาง ซึ่งมีความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย หรือสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งและรูปแบบการทำงานได้ง่าย อีกทั้งยังมีความทนทานและประสิทธิภาพสูง ไม่ต่างจากหุ่นยนต์จัดเรียงแบบทั่วไป หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการหุ่นยนต์ LLPR อยู่ WCE มีบริการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจาก Robotics & Automation Service ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการโซลูชั่นทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในระดับอุตสาหกรรมมามากมาย พร้อมบริการแบบครบวงจร โดยมีบริการให้คำปรึกษา การสำรวจ การจัดซื้อ-จัดหา ออกแบบทางด้านวิศวกรรม ติดตั้ง และทดสอบ พร้อมส่งมอบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบและติดตั้งหุ่นยนต์ในระบบอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ในการหยิบจับ หุ่นยนต์สำหรับงานเชื่อม หุ่นยนต์สนับสนุนทำงานเฉพาะทางในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120