WCE รุดอีกขั้น บริการสายฟ้า ลดเวลาซ่อมยานพาหนะหนัก จาก 19 วัน เหลือเพียง 4 วัน

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรกิจวิศวกรรมบริการกลุ่มเอสเอสไอ ได้บริการงานซ่อมยานพาหนะหรือรถ Kress ซึ่งเป็นรถสำหรับยก Slab (เหล็กแท่งแบน) บริเวณจุดเชื่อมต่อการหมุนที่ใช้ควบคุมการจับยึดเพื่อยก Slab (เหล็กแท่งแบน) ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ WCE จึงดำเนินการซ่อมที่หน้างานเป็นระยะเวลา 4 วัน ประหยัดเวลาจากวิธีเดิมซึ่งต้องทำการรื้อชิ้นส่วนมาซ่อมที่ Work shop ได้มากกว่า 15 วัน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมถึง 50,000 บาท 
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเอสเอสไอ เปิดเผยว่านับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ WCE ได้มุ่งมั่นให้บริการงานซ่อมบำรุงและงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ทั้งลูกค้าบริษัทในเครือและลูกค้าอื่นทั่วไป โดยให้บริการหลายประเภทกลุ่มงานเช่น งานบริการด้านวิศวกรรมและโครงการ งานซ่อมแซมและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล งานบริการด้านงานซ่อมบำรุงและบริการแรงงานฝีมือ งานบริการด้านงานประกอบโครงสร้างโลหะ เป็นต้น และล่าสุด WCE รับงานซ่อมรูสวมเพลาของรถ Kress หรือรถยก Slab (เหล็กแท่งแบน) บริเวณจุดเชื่อมต่อการหมุนที่ใช้ควบคุมการจับยึดเพื่อยก Slab (เหล็กแท่งแบน) ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบความเสียหาย วิเคราะห์ปัญหา และทำการซ่อมแก้ไข ใช้ระยะเวลาในการซ่อมเพียง 4 วันก็สามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเทียบกับการที่ต้องรื้อชิ้นส่วนมาซ่อมที่ Work Shop ซึ่งใช้เวลาในการซ่อมมากกว่า 15 วัน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมถึง 50,000 บาทอีกด้วย 
นายสมยศ ชัยชาญวัฒนา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวิศวกรรมของ WCE เปิดเผยเพิ่มเติมถึงรายละเอียดกระบวนการทำงาน จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ว่า มีขั้นตอนในการซ่อมคือ
กระบวนการตรวจสอบและออกแบบการซ่อม ทำการวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นพบว่า บริเวณจุดเชื่อมต่อการหมุนที่ใช้ควบคุมการจับยึดเพื่อยก Slab (เหล็กแท่งแบน) ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องการซ่อมรูสวมเพลาให้มีความร่วมศูนย์ให้กลับมาใช้งานได้
กระบวนการซ่อม เริ่มจากการขุดเซาะ (Gouging) ชิ้นส่วนที่เสียหายหลอมติดกับรูชิ้นงานออก แล้วทำความสะอาดบริเวณผิวรูชิ้นงานก่อนที่จะทำการเชื่อมซ่อมรู จากนั้นทำการเชื่อมพอกผิวด้านในด้วยลวดเชื่อม LD52 จนได้ขนาดที่ต้องการ หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้แก่ การตรวจหารอยแตกร้าวด้วยน้ำยา (PT) และทำการติดตั้งเครื่อง Boring Mobile (เครื่องคว้านรูเคลื่อนที่) ร่วมศูนย์เพื่อทำการคว้านรูทั้ง 2 ตำแหน่งให้ได้ขนาดพิกัดงานสวม ซึ่งเครื่อง Boring Mobile มีความเที่ยงตรงสูงทำให้ค่าพิกัดถูกต้อง  Alignment ร่วมศูนย์จะทำให้การสมดุลในการรับแรงกระจายตัวได้ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบร่วม จากนั้นจะทำการเจาะรูสำหรับจ่ายจาระบีหล่อลื่น Bearing (ตลับลูกปืน) ทำการตรวจสอบขนาดชิ้นงานและทำการประกอบชุด Bush (ปลอก) และ Bearing เข้ากับบริเวณรูยึดสวมเพลาที่ทำการซ่อม เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการซ่อม ผลในการซ่อมครั้งนี้คือรถ Kress สามารถนำกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ
“ในการบริการงานซ่อมครั้งนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงานของลูกค้า และ WCE ได้รับความเชื่อมั่นจากการให้บริการทั้งด้านคุณภาพ และการบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการใช้ Portable Machining (เครื่องขึ้นรูปแบบเคลื่อนที่) มาตรฐานสูง ซึ่งเป็นการส่งเสริมแผนการสร้างการบริการทางวิศวกรรมแนวใหม่คือ Engineering Solution Onsite (E-SOS) ของบริษัทที่เปิดตัวแล้วในปีนี้  และนำไปสู่ความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนเพื่อทดแทนการนำเข้าให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหนักต่างๆได้อย่างแน่นอน” นายกิตติศักดิ์กล่าว

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120