WCE เข้าร่วมงาน “Rail Research And Technology Conference: RRTC2023”

บริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมระบบรางระดับนานาชาติ ในงาน “Rail Research and Technology Conference: RRTC2023” ที่จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ร่วมกับศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย (Hub of Talents: Thailand Railway Research Network) ภายใต้ธีม “Industry – Academic Linkage” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ Centara Grand, Central World

โดย WCE เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ได้รับโอกาสให้ร่วมออกนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบรางผ่านการบรรยาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบรางชั้นนำของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับธีมสัมมนาในครั้งนี้ ทาง WCE จึงได้นำโมเดลต้นแบบของรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า หรือ Container Flat Wagon ที่คิดค้นและทำการผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีจากคนไทยขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความท้าทายในการคิดค้นและผลิต รถ บทต. ต้นแบบนี้ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้รับชมและรับฟังกันแบบเจาะลึก โดยคุณขจร ศิวะรังสรรค์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ ได้เป็นตัวแทนจาก WCE ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “The Dynamics of Railway Service Capability of WCE” และคุณวีระศักดิ์ รักษ์จันทร์ กับ คุณกัมปนาท สุขชาญไชย บรรยายในหัวข้อ “Enhancing Underframe Flat-Wagon Strength Testing with Measurement Technology”

ซึ่งรถ บทต. ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบทั้งทางด้าน Static Test และ Dynamic Test จากมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการส่งมอบ รถ บทต. ทั้ง 2 คัน ให้ทางรฟท.ทดลองใช้วิ่งจริงในระยะเวลา 6 เดือน หรือระยะทาง 72,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ WCE ยังมีบริการอื่นๆ ทางด้านวิศวกรรมระบบรางและรถไฟที่หลากหลาย อาทิเช่น บริการแรงงานฝีมือซ่อมบำรุง, บริการผลิตและจำหน่ายอะไหล่ของ ล้อ เพลา แบริ่ง โบกี้ฯ, บริการซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ให้กับรถโดยสาร รถบรรทุกตู้สินค้า และรถจักร, บริการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนโรงซ่อมรถไฟ และยังคงพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตรถ บทต. และรถจักร เพื่อจำหน่าย รวมถึงให้เช่าได้ในอนาคตอีกด้วย

ภายในงานครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนะกับทาง WCE เป็นจำนวนมาก ทั้งส่วนภาคการศึกษาที่มีความสนใจในการร่วมค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมระบบรางร่วมกัน รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจากบริษัทชั้นนำของโลก ที่สนใจการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกัน จึงถือได้ว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ WCE ที่ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างรากฐานที่มั่นคงทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระบบรางร่วมกันกับเครือข่ายทางด้านระบบรางในระดับประเทศอีกด้วย

WCE หรือบริษัท เวสโคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นวิศวกรรมที่ครบวงจร โดยมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ส่งมอบบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ในระดับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น บริการแรงงานฝีมือและการซ่อมบำรุง (MFE Service) บริการซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร (Machinery Service) บริการผลิตและประกอบโครงสร้างโลหะ (Fabrication Service) บริการโครงการแบบ EPC (EPC Project Service) บริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Industrial Automation Solution and Service) และบริการวิศวกรรมระบบรางและรถไฟ (Rail Engineering Service) เพื่อยกระดับงานอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120