เจาะลึกศักยภาพ WCE ให้บริการงานประกอบโครงสร้างเหล็กแท่นขุดเจาะน้ำมัน  Shelf Drilling Dubai โดยเข้าใช้พื้นที่ท่าเรือประจวบ

                  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรม ชั้นนำในภูมิภาค เพิ่มความสามารถการให้บริการงาน Fabrication work โดยใช้ศักยภาพที่ได้เปรียบการมีพื้นที่ท่าเรือ ซึ่งWCEร่วมมือกับท่าเรือประจวบ ให้บริการงาน Fabricate ซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์  พร้อมงานทำสี แท่นขุดเจาะน้ำมัน จำนวน 2 แท่น ได้แก่ แท่นขุดเจ้าพระยา และ แท่นขุดกระทง จากลูกค้า Shelf Drilling Dubai มีจำนวนงานย่อยทั้งสิ้น 29 งาน มูลค่ารวม 3.02 MB.

                  นับเป็นการเริ่มต้น เปิดความร่วมมือในการใช้ศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งของ WCE และท่าเรือประจวบ ให้เกิดมูลค่า ได้ประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการทำงานให้กับลูกค้า ซึ่งเดิมการซ่อมแท่นขุดเจาะ จะดำเนินการลากแท่นไปซ่อมยังสถานที่ซ่อม 2 พื้นที่ได้แก่ จ.สงขลา และ จ.ชลบุรี ซึ่งมีต้นทุนการขนส่ง เดินทาง ที่สูงกว่า โดยการดำเนินทั้งหมด อยู่ภายใต้การควบคุมผลกระทบจากการทำงานไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลักษณะงานเป็นการถอดชิ้นส่วน อะไหล่ที่สึกหลอ ออด และผลิต Fabrication ชิ้นส่วนขึ้นใหม่ ในพื้นที่โรงงาน WCE พร้อมทำสีสำเร็จ ก่อนนำไปติดตั้งบนแท่นขุดเจาะ ซึ่งใช้เวลาการให้บริการทั้งสิ้นเป็นเวลา 3 เดือน

                  นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของ WCE บริษัทได้เริ่มต้นให้บริการงานด้านซ่อมบำรุงและขยายการให้บริการ รวม 6 หน่วยธุรกิจ  โดยงานธุรกิจประกอบโครงสร้างโลหะเหล็ก ซึ่งเป็น 1 ใน 6 หน่วยธุรกิจ และมีความสามารถในการให้บริการงานหลักได้ครอบคลุมถึง 5 กลุ่มงาน ได้แก่

 1.งานผลิตเครื่องจักร Fabrication Mechanical (FME)

 2.งานผลิตถังและท่อลม Fabrication Tank & Stack (FTS)

 3.งานผลิตโครงสร้างอาคารและเหล็กโครงสร้าง Prefab & Building (FPB)

 4.งานผลิตภาชนะแรงดัน และ ชุดครอบ Fabrication Pressure vessel & Inner cover (FPV)

 5.งานผลิตสะพานเหล็ก Fabrication Steel Bridge (FSB)   

ซึ่งการให้บริการงานซ่อมแท่นขุดเจาะน้ำมัน นับว่าเป็นครั้งแรก ที่ WCE ได้ร่วมดำเนินการให้บริการงาน Fabrication และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า Shelf Drilling ซึ่งกระบวนการผลิตงานทุก Process อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดย QC ตามมาตรฐานสากล ของงานFabricationพร้อมการประกันผลงานหลังการขายโดยQA เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของงานบริการ Fabrication ของเรา WCE.

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120