อาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมWCE เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เข้าเยี่ยมชม บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เข้าเยี่ยมชมศักยภาพของบริษัทฯ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ และนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำผลงานทางวิชาการและสร้างทักษะทางการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ WCE ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับทางการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาศักยภาพ เเป็นกำลังสำคัญของประเทศในภายภาคหน้า สร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120