เสริมทัพคู่ค้าธุรกิจที่ยั่งยืน กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดสัมมนาผู้ขาย2565

นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักจัดหากลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาผู้ขายประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำปี 2564  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบายและเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยาในปี 2565 พร้อมวางเป้าหมายพัฒนาผู้ขาย และผู้ให้บริการ โดยเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาหรือเร็วกว่ากำหนด และร่วมขับเคลื่อนผู้ขายทุกท่านให้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้บริหารในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังได้ชี้แจงภาพรวมการดำเนินธุรกิจแต่ละบริษัท เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีสำหรับการติดต่อทางด้านธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา

ในการนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานจัดซื้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในหัวข้อ “Partnership for excellence เสริมสัมพันธ์คู่ค้าธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศ” และหัวข้อการบรรยาย “กินๆ ดมๆ ไม่อมโรค” ได้รับเกียรติจาก อ.ไกร พิมลมาศ นักโภชนบำบัด สปสช. สสส.โรงพยาบาล ซึ่งสามารถนำเกร็ดความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมนี้ มีพิธีมอบรางวัลผู้ขายดีเด่นกลุ่มเหล็กสหวิริยาประจำปี 2564 โดยมีผู้ขายดีเด่นได้รับโล่รางวัล จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล และรับประกาศนียบัตร จำนวน 32 รางวัล ซึ่งภายในงานมีผู้ขายและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน  ผ่านระบบประชุมทางไกล (MS Teams Conference)

#SSIGroupThisWeek

#กลุ่มเหล็กสหวิริยา

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120