งานบริการซ่อมบำรุง Shutdown Maintenance

งานบริการซ่อมบำรุง Shutdown Maintenance

MES (Maintenance Technology and Engineering Solution Sub-Business Unit)
งานซ่อมบำรุงขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน – G J Steel PLC

งานซ่อมบำรุงขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน – G J Steel PLC

บริการแรงงานฝีมือและซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน – Posco-Thainox PLC

งานซ่อมบำรุงขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน – Posco-Thainox PLC

บริการแรงงานฝีมือและการซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุงขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน – G Steel.PLC

งานซ่อมบำรุงขณะเครื่องจักรหยุดทำงาน – G Steel.PLC

บริการแรงงานฝีมือและการซ่อมบำรุง
Maintenance Plant Service (TCRSS Major Repair 2022)

Maintenance Plant Service (TCRSS Major Repair 2022)

บริการแรงงานฝีมือและซ่อมบำรุง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร

จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริการแรงงานฝีมือและซ่อมบำรุง

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120