งาน Inspection Gearbox Flender H2SH 18-3 of 4HI side guide

งาน Inspection Gearbox Flender H2SH 18-3 of 4HI side guide

ซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร
Overhaul GEARBOX hoisting crane

Overhaul GEARBOX hoisting crane

ซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร
Gear Overhaul & Test Run High Speed Gear Box

Gear Overhaul & Test Run High Speed Gear Box

ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร
งานซ่อมแซม Single Lifting Device

งานซ่อมแซม Single Lifting Device

ซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร
งานซ่อมแซม Housing Main Gear สำหรับเครื่องม้วนเหล็ก

งานซ่อมแซม Housing Main Gear สำหรับเครื่องม้วนเหล็ก

ซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร
งาน Overhaul เครื่องทออวนพร้อมจัดทำคู่มือ

งาน Overhaul เครื่องทออวนพร้อมจัดทำคู่มือ

ซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร
Make Roller Completed Set For The Steel Industry.

Make Roller Completed Set For The Steel Industry.

ซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร
Overhaul of The Main Gear for The Steel Industry.

Overhaul of The Main Gear for The Steel Industry.

ซ่อมปรับปรุงและผลิตเครื่องจักร

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120