หนุนเยาวชนบางสะพานสู่รั้วมหาวิทยาลัย เหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้เข้มออนไลน์  

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสร้างโอกาส-ร่วมพัฒนา คุณภาพการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความรู้ เยาวชนบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง พิชิตรั้วอุดมศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300คน สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านกิจกรรมทบทวนความรู้ทางวิชาการใน5 วิชาหลักที่สำคัญ ด้วยการประชุมรูปแบบออนไลน์ระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าว “ข่าวฅนเหล็กเอสเอสไอ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมากลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดโครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษาประจำปี 2564 เตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพของเยาวชนให้ทัดเทียมเมืองใหญ่ ด้วยการจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ทางวิชาการในวิชาหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และความถนัดทั่วไป ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM โดยมีคณะวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงนำ โดย อาจารย์ธีรศักดิ์ จิระตราชู ครูวิทยากร แนะแนวจุดเน้นต่างๆ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับน้องๆเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 300 คนจาก 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนห้วยยางวิทยา โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย และโรงเรียนธนาคารออมสิน

นางกรวรรณ คลองยุทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบางสะพานวิทยา กล่าวว่า“โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบนี้มีความสำคัญมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากก่อนหน้านี้นักเรียนในพื้นที่บางสะพานกำหนดรูปแบบการเรียนระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ทำให้กิจกรรมถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง การทดสอบความถนัดทั่วไป ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้จัดสอบขึ้น เพื่อวัดศักยภาพการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อสอบ GAT และ PAT จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ GAT จะมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยจะเน้นความซับซ้อนมากกว่าความยาก เป็นรูปแบบหนึ่งการทดสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยเป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไปที่ต้องสอบกันทุกคน ซึ่งคะแนนที่ได้จะใช้ในการยื่นสมัครรับตรงและระบบกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยต่อไป”

 

หนุนเยาวชนบางสะพานสู่รั้วมหาวิทยาลัย เหล็กสหวิริยาจัดทวนความรู้เข้มออนไลน์

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120