บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

       บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยเงินลงทุน 50 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เกือบ 100% และในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 75 ล้านบาท

ขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ

  1. บริการออกแบบ/รับรอง ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมทั้งทางด้านโยธาเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ ควบคุมการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับลูกค้า
  2. บริการให้คำรับรอง/คำปรึกษาทางด้านระบบไฟฟ้า รวมทั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แผงควบคุมและอุปกรณ์สื่อสารให้กับลูกค้า
  3. บริการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ สำนักงานและระบบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบทำความเย็น
  4. บริการทำความสะอาดโรงงานและอาคารสำนักงาน

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 16 อาคาร K&Y ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานโรงงาน
9/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา – ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธิ์ 77140

 • โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2234 9889 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3290 6112-119
 • แฟกซ์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2233 6669 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3290 6120

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

       บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4 ล้านตันต่อปี โดยมุ่งเน้นการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษเพื่อรองรับความต้องการใช้เหล็กที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน การขนส่ง และการก่อสร้าง พนักงานของเอสเอสไอทุกคนมีความมุ่งมั่น และพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ “บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และพันธกิจของบริษัท “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน”

สำนักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานโรงงาน
9หมู่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140

 • โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2630-0257-61 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3269 1403-5, 1412-5, 1419-20
 • แฟกซ์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2236-8890, 8892 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3269 1416, 1421

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

       บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCRSS ก่อตั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างเอสเอสไอกับกลุ่มบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ได้แก่ NKK Corporation, Marubeni Corporation, Tomen Corporation, Nichimen Corporation, Okura & Co., Ltd. and Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.

       TCRSS ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อ การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุนกว่า 13,500 ล้านบาทหรือประมาณ 540 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นของ TCRSS ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มดำเนินการผลิตครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2540 มีกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี โดยใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็นวัตถุดิบในการผลิต

สำนักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานโรงงาน
111 หมู่ 4 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

 • โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2630-0300 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3254-8375-9
 • แฟกซ์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2630-0320-2 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3254-8382-3

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด

       บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบ จำกัด หรือ TCS ผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าชนิดม้วนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นการร่วมทุน ระหว่างเอสเอสไอกับบริษัทญี่ปุ่น ได้แก่ NKK Corporation, Marubeni Corporation, and Itochu Corporation

       TCS ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วย กรรมวิธีทางไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทยโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าของ TCS ใช้เงินลงทุนประมาณ2,450 ล้านบาทหรือ 100 ล้านเหรียญสหรัฐเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 มีกำลังการผลิตสูงสุด 180,000 ตันต่อปี และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็น เป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยคุณสมบัติของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการ สึกกร่อนมากกว่าเหล็กแผ่นรีดเย็น ความเรียบและกลมกลืนของสารเคมีบนผิวแผ่นเหล็กทำให้การเคลือบสีเป็นไปได้ง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสวยงาม ปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เป็นต้น ต่างหันมาใช้เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธี ทางไฟฟ้ากันมากขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมุ่งเน้นความทนทานสวยงาม เหล็กแผ่นรีดเย็นนำไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ งานก่อสร้างและอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่น เคลือบชนิดต่างๆ

สำนักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานโรงงาน
2 ม.7, ถ.บ้านกลางนา-ยายพลอย, ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

 • โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2630-390 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 2630-0398-9
 • แฟกซ์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 3269 1423-7 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3269 1422

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

       บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ถือเป็นบริษัทในเครือของเอสเอสไอ ด้วยเงินลงทุนกว่า 14,000 ล้านบาท หรือประมาณ 55 ล้าน เหรียญสหรัฐ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ท่าเรือพาณิชย์สากลของ PPC ถือเป็นท่าเรือที่มีร่องน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ให้บริการท่าเรือน้ำลึกเอกชน ซึ่งประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 ท่า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กของโครงการต่างๆ ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังให้บริการขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเลและบริการท่าเรือแก่บุคคลภายนอกด้วย

ท่าเรือหลัก (Main berth)

       เริ่มให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 เป็นตัวท่าขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 450 เมตรระดับน้ำลึก 15 เมตร MSL สามารถจอดเรือขนาด 60,000 – 100,000 DWT ได้คราวละ 2 ลำ

ท่าเรือรอง (Second berth)

       เริ่มให้บริการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 เป็นตัวท่าขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ระดับน้ำลึก 8-11 เมตร MSL สามารถจอดเรือขนาด 20,000 DWT ได้คราวละ 2 ลำ

ขอบข่ายในการดำเนินธุรกิจ

   1. ให้บริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือสหวิริยา บางสะพาน
   2. ให้บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศและเรือชายฝั่งทุกชนิด
   3. ให้บริการท่าเทียบเรือ
   4. ให้บริการฝากเก็บสินค้าในโรงพักสินค้าและคลัง สินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

       ท่าเรือประจวบได้ลงทุนนำเทคโนโลยีการกั้นคลื่น (Breakwaters) จากประเทศฝรั่งเศสมาใช้ โดยนำ คอนกรีต Accropode ® วางเรียงสานต่อกันเพื่อ กั้นคลื่นแทนการใช้หินจากธรรมชาติ

สำนักงานใหญ่
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำนักงานโรงงาน
เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

 • โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2630 0323-32 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3269 3101-17
 • แฟกซ์ สำนักงานใหญ่: (+66) (0) 2236 7057 สำนักงานโรงงาน: (+66) (0) 3269 3123

สำนักงานใหญ่

สำนักงานโรงงาน

X