ตำแหน่งงาน

ลักษณะ / หน้าที่ รับผิดชอบงานเชื่อมในงานติดตั้งโครงสร้า...

Read More

ลักษณะ / หน้าที่ รับผิดชอบส่วนงานออกแบบ และติดตั้งโครงส...

Read More

ลักษณะ / หน้าที่ รับผิดชอบงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ และซ่อม...

Read More

ลักษณะ / หน้าที่ รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เกี...

Read More