Inspection ST10 Rotor Deflection Curve of Ratburi Power Steam Turbine

Inspection ST10 Rotor Deflection Curve of Ratburi Power Steam Turbine

Inspection ST10 Rotor Deflection Curve of Ratburi Power Steam Turbine Inspection ST10 Rotor Deflection Curve

อีกก้าวกับการให้บริการ On-site Service

อีกก้าวกับการให้บริการ On-site Service

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE)  ได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  ให้นำเสนอวิธีและดำเนินการซ่อมวาล์วน้ำ (Inlet Valve Stem SNR-H4)  ซึ่งเป็น วาล์วน้ำ

Engineering Solution Onsite ( E-SOS ) WCE บริการงาน Modify & Assembly’s Spindle ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาดำเนินงานให้ลูกค้าได้ถึง 50%

Engineering Solution Onsite ( E-SOS ) WCE บริการงาน Modify & Assembly’s Spindle ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาดำเนินงานให้ลูกค้าได้ถึง 50%

Engineering Solution Onsite ( E-SOS ) WCE บริการงาน Modify & Assembly’s Spindle ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาดำเนินงานให้ลูกค้าได้ถึง 50% เวสท์โคสท์

WCE Success in Engineering Development

WCE Success in Engineering Development

จากความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่ดำเนินการกับ บริษัท รีดเย็นไทย (มหาชน) จำกัด (TCRSS )ในการผลิต Corrugate for Inner Cover

WCE ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 57

WCE ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 57

WCE ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ปี 57  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 มีนักประดิษฐ์ไทยส่งผลงานเข้าประกวด 193 ผลงานWCE ได้ส่งผลงาน “เครื่องม้วนและจ่ายสายเคเบิ้ลด้วยแขน แบบโต๊ะหมุนอัตโนมัติ”

X