อีกก้าวกับการให้บริการ On-site Service

อีกก้าวกับการให้บริการ On-site Service

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE)  ได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  ให้นำเสนอวิธีและดำเนินการซ่อมวาล์วน้ำ (Inlet Valve Stem SNR-H4)  ซึ่งเป็น วาล์วน้ำ

X