สำนักงานใหญ่ ที่กรุงเทพฯ

เลขที่ 16 อาคาร K&Y ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2234 9889
แฟ็กซ์ +66 (0) 2233 6669

โรงงาน ที่อำเภอ บางสะพาน

9/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธิ์ 77140
โทรศัพท์ +66 (0) 3290 6112 - 119
แฟ็กซ์ +66 (0) 3290 6120

ต้องการติดต่อเรา

Please call or email contact form and we will be happy to assist you.

X