ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยหุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking

ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการใช้หุ่นยนต์หรือแขนกลอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ซึ่งหุ่นยนต์แขนกลเหล่านั้นสามารถช่วยควบคุมเวลาการผลิตได้อย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังสามารถลดข้อผิดพลาดจาก Human Error และสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบด้วยอัตราเร็วคงที่ได้ ซึ่งการนำหุ่นยนต์หรือแขนกลอุตสาหกรรมมาใช้งานอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ของใครหลายคน
วันนี้ WCE ขอพาก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิม ๆ ด้วยการพาไปทำความรู้จักกับหุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin picking ที่มีข้อดีมากมาย และช่วยให้การทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด

หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking คืออะไร ?

หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking นั้นพัฒนามาจากหุ่นยนต์หยิบจับแบบทั่วไป (Pick and Place Robot) ซึ่งก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในการหยิบจับวัตถุบนสายพานการผลิตจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งหุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking นั้นมีความสามารถที่มากกว่าหุ่นยนต์หยิบจับแบบเดิมๆ เพราะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมและมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตรวจจับ และคัดแยกวัตถุได้
หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking อาศัยการทำงานของระบบอัตโนมัติจาก 2 เทคโนโลยีหลักมาทำงานร่วมกัน คือ เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ (Robotic) และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Machine Vision) โดยใช้กล้อง 3 มิติในการจับภาพและส่งไปยัง Machine Vision เพื่อวิเคราะห์หาตำแหน่งและทิศทางของวัตถุ ซึ่งระบบดังกล่าวมองพื้นที่ในรูปแบบ 3 มิติ สามารถระบุตำแหน่งในการหยิบจับได้ทุกตำแหน่งในพื้นที่เหล่านั้น และคัดเลือกความเหมาะสมในการหยิบจับในแต่ละรอบ ซึ่งจะนำไปวางยังพื้นที่เป้าหมายตามการตั้งค่าของโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้เป็นกระบวนการที่เป็นระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์จัดเตรียมวัตถุและจัดวางอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้หุ่นยนต์หยิบจับได้เหมือนที่ผ่าน ๆ มา เพียงแค่มีภาชนะในรูปทรง 3 มิติ หุ่นยนต์จะสามารถทำการคัดแยกวัตถุได้แบบ Random ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก อีกทั้งไม่ต้องมีการดูแลหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด เพียงแค่กำหนดค่าโปรแกรมเอาไว้ว่าต้องการให้คัดเลือกวัตถุที่มีรายละเอียดแบบใด เช่น ระบุขนาด (Dimension) ระบุลักษณะเฉพาะ หรือระบุเงื่อนไขอื่น ๆ ก็สามารถกำหนดค่าของโปรแกรมได้อย่างยืดหยุ่น หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking สามารถนำมาใช้งานในการคัดแยกเพื่อตรวจหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานและบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วมากขึ้นหลายเท่าตัว

ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยหุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking

– คัดแยกและหยิบจับวัตถุโดยไม่ต้องจัดระเบียบตามรูปแบบที่กำหนด
– คัดแยกและหยิบจับวัตถุที่มีขนาดแตกต่างกันในพื้นที่ไม่เป็นระเบียบ
– หยิบจับและจัดระเบียบวัตถุที่มีน้ำหนักเบาและมีรูปทรงไม่แน่นอน
– หยิบจับวัตถุที่มิอุณหภูมิสูงและมีน้ำหนักมากในอัตราเร็วที่คงที่
– จัดการครบกระบวนการคัดแยก หยิบจับ วิเคราะห์ ในพื้นที่ขนาดเล็ก ลดการใช้อุปกรณ์จำนวนมาก
– ไม่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งหุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking สามารถนำไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมด้านการขนส่ง เป็นต้น

 

 

หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking ดีกว่าหุ่นยนต์หยิบจับแบบเดิมอย่างไร?

หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking มีจุดเด่นตรงที่สามารถใช้กล้อง 3 มิติในการระบุพิกัด ตำแหน่ง และทิศทางของชิ้นงานอย่างแม่นยำ ซึ่งหุ่นยนต์หยิบจับแบบเดิม (Traditional Pick & Place) มีข้อจำกัดมากมายที่ทำให้สามารถหยิบจับวัตถุที่มีขนาดและรูปทรงไม่ซับซ้อนมาก ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือพื้นที่แบบที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าและปัญหาที่ตามมาได้มากกว่า ซึ่งหุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking มีความสามารถที่สามารถก้าวข้ามปัญหาแบบเดิม ๆ ได้ ดังนี้


1. ความสามารถในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนที่ดีกว่า

หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking มีความยืดหยุ่นสูง เพราะมี Machine Vision ที่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้มากกว่า อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าปรับเปลี่ยนให้ไปทำกิจกรรมหยิบจับที่ต่างออกไปจากเดิมได้ ด้วยการจัดตารางใหม่ หรือเคลื่อนย้ายไปบริเวณพื้นที่รอบ ๆ ได้โดยไม่ต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ให้ได้ตามเงื่อนไขเดิมอย่างเหมาะสม รวมถึงครอบคลุมปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นได้


2. ความสามารถในการวิเคราะห์และหยิบจับที่เหนือชั้น

หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking สามารถหยิบจับวัตถุได้โดยไม่ต้องไม่ทำการจัดเตรียมหรือระเบียบ สามารถหยิบวัตถุจากภาชนะรูปทรง 3 มิติในลักษณะที่คละกันได้ ไม่ว่าจะมีรูปร่าง ขนาด และน้ำหนักที่แตกต่างกันก็สามารถวิเคราะห์และคัดแยกได้ อีกทั้งในส่วนของ Jig & Fixture ก็สามารถหยิบจับได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปตามรุ่นของสินค้าที่เปลี่ยนไป ซึ่งทำให้ใช้พื้นที่ ระยะเวลา และแรงงานน้อยลงกว่าการใช้งานหุ่นยนต์หยิบจับแบบเดิมที่จำเป็นต้องมีการจัดเรียงวัตถุลงบนสายพาน


3. ความสามารถในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

แม้ว่าหุ่นยนต์หยิบจับแบบเดิมจะอาศัยระบบอัตโนมัติในการทำงานเพื่อหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ได้เช่นกัน แต่ยังต้องอาศัยมนุษย์ในการกำกับดูแลและจัดเตรียมวัตถุมากกว่า แต่หุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin picking นั้นมีการกำกับดูแลที่น้อยมาก ระบบการมองเห็นด้วย Machine Vision สามารถส่งภาพเพื่อไปวิเคราะห์ในการหยิบจับ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต่างกันได้ในระดับหนึ่ง


4. มีความปลอดภัยสูง

เนื่องจากหุ่นยนต์หยิบจับแบบ Bin Picking มีอุปกรณ์กล้อง 3 มิติ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์อื่น ๆ หุ่นยนต์ประเภทอื่น และผู้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงอยู่ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ และกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยรองรับ จึงให้ผู้ใช้งานในทุกสภาพพื้นที่สามารถมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้

5. ความสามารถในการทำงานอย่างก้าวกระโดด
ด้วยเทคโนโลยี AI และเซนเซอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ทำให้มีการประมวลผลและวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถเลือกหยิบจับได้โดยไม่มีผิดพลาด และมีความเร็วสูง ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วได้โดยที่ยังมีทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ แม้จะเป็นงานที่มีปริมาณมากและเป็นงานที่ซ้ำซากเพียงใดก็ตาม

จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์แบบหยิบจับแบบ Bin Picking สามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ต่างจากหุ่นยนต์หยิบจับในแบบเดิม ๆ สามารถหยิบจับวัตถุที่มีความซับซ้อน และสามารถปรับเปลี่ยน Gripper ที่เหมาะสมกับวัตถุที่ต้องการหยิบได้มากกว่า จึงจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์แบบหยิบจับแบบ Bin Picking นั้นเป็นประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่โรงงานขนาดใหญ่ หรือแม้แต่พื้นที่ที่มีความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมสูงก็สามารถทำงานเคลื่อนย้ายและการจัดเรียงวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic & Automation Services) ของ WCE เป็นบริการแบบ “Industrial Solution Automation” ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบอุตสาหกรรมได้ทุกกระบวนการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีให้กับโรงงาน เราสามารถให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดเตรียม และติดตั้งให้มีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ พร้อมตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120