พาไปชมบรรยากาศการสัมมนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เล่าเรื่อง WCE นำเสนออย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ COMMUNICATION & PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SUCCESS ” เพื่อพัฒนา “ ผู้เล่าเรื่อง” ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ( product ) และทีมขาย ให้มีทั้งบุคลิกภาพที่ดีสามารถสื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงทักษะการสื่อสารและการนำเสนอต่อลูกค้าให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2565 ณ KENE HOTEL BANGKOK โดยคุณ เอมิสา รักสยาม ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการนำเสนอ,วิทยากรและพิธีกร, Project Manager of Soft Skills Training Workshop และภูมิสถาปนิก ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ มีพนักงานเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 24 คน

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120