อีกก้าวกับการให้บริการ On-site Service

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE)  ได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  ให้นำเสนอวิธีและดำเนินการซ่อมวาล์วน้ำ (Inlet Valve Stem SNR-H4)  ซึ่งเป็น วาล์วน้ำ ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิดอุโมงค์น้ำจากเขื่อนเข้าสู่ Turbine generator  เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนศรีนครินทร์  เป็นวาล์วน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยมีอายุการใช้งานนานถึง 25 ปี และครบกำหนดการซ่อมบำรุงเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา  ส่วนที่ต้องทำการซ่อมบำรุงคือส่วนของแกนเพลา ( shaft ) ทั้งสองด้านของ วาล์วน้ำ (Inlet Valve Stem SNR-H4) ที่เกิดจากการสึกหรอเนื่องจากการเสียดสีกับ Housing  และการกัดเซาะของน้ำ งานชิ้นนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เมตร น้ำหนัก 65 ตัน   ชิ้นงานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เช่นนี้  ภายในประเทศมีเพียงบริษัท เวสท์โคสท์ รายเดียวที่สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงได้  ทำให้เป็นโอกาสดีที่บริษัท เวสท์โคสท์ จะได้นำเสนอนวัตกรรมการซ่อมบำรุงแบบใหม่โดยการใช้เครื่องกลึงแบบ Mobile ในMachine ชิ้นงานร่วมกับเครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM) เพื่อใช้ในการวัดและติดตั้งเครื่องกลึงเข้ากับชิ้นงาน   และยังใช้ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อรับประกันคุณภาพชิ้นงานหลังดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว   และจากการประยุกต์ใช้เครื่องมือทั้งสองเข้าด้วยกันจึงทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงานออกจากหน้างาน  ก็สามารถทำการซ่อมชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ โดย วิธีการซ่อมในครั้งนี้ได้มีความเห็นร่วมกับลูกค้าว่าจะใช้วิธีการกลึงลดขนาด ของแกนเพลา (Shaft) ทั้งสองด้านของชิ้นงานให้มีขนาดเล็กลงและทำ Sleeve สวมอัดเข้ากับแกนเพลาให้มีขนาดเท่ากับแบบ Original  มีขั้นตอนในการดำเนินดังนี้
1.ทำการตรวจสอบขนาด   รอยร้าว  และความร่วมศูนย์ของชิ้นงาน
2.ติดตั้งเครื่องกลึง Mobile เข้ากับชิ้นงานโดยใช้เครื่อง CMM ช่วยในการติดตั้ง  
3.กลึงปลอกชิ้นงานเพื่อลดขนาด
4.ทำการตรวจสอบความร่วมศูนย์ของชิ้นงานในระหว่างการกลึงด้วย เครื่อง CMM
5.ตรวจสอบขนาดของชิ้นงานร่วมลูกค้าหลังจากกลึงลดขนาดแกนเพลาเสร็จ
6.จัดทำ Sleeve ใหม่ 2 ชิ้น โดยวัสดุที่ใช้เป็น Stainless เพื่อให้ทนต่อการเสียดสีและการกัดเซาะของน้ำ
7.ทำการตรวจสอบ Sleeve ก่อนประกอบเข้ากับแกนเพลา
8.ทำการให้ความร้อนแก่ Sleeve ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส
9.ประกอบ Sleeve เข้ากับแกนเพลาทั้งสองด้าน
10.ตรวจสอบขนาดชิ้นงาน และความร่วมศูนย์ของชิ้นงานทั้งสองด้าน หลังจากประกอบ Sleeve เข้ากับแกนเพลา ด้วยเครื่อง CMM


จากการดำเนินการซ่อมด้วยนวัตกรรมแบบใหม่นี้   ทำให้สามารถลดระยะเวลา   และค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าลงได้มาก   โดยใช้เวลาในการดำเนินงาน 20 วัน และมีมูลค่างานทั้งหมด 1.775 ล้านบาท อีกทั้งลูกค้ายังไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการขนย้ายชิ้นงานอีกด้วย
“นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  ( WCE ) ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและได้เพิ่มความสามารถในการทำงาน โดยการประยุกต์ทางวิศวกรรมเพื่อสร้างเทคนิคพิเศษในการแก้ไขปัญหารวมถึงเพิ่มความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมกับชิ้นส่วนอื่นของ EGAT ต่อไปในอนาคต

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120