เจาะลึกหลักสูตรพัฒนาช่าง เสริมเขี้ยวเล็บแรงงานฝีมือช่างประกอบโลหะ WCE

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาช่าง สาขาช่างประกอบโลหะ ระดับ 1 ( Steel Fitter ) รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานช่างประกอบโลหะ ให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ได้ตามมาตรฐานสากล ใน ระหว่าง วันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ โดยมีคุณยงยุทธ แหยมบาง ที่ปรึกษา คุณสายชล สุขเทพ ผู้จัดการหลักสูตร ร่วมเปิดการอบรม และคุณวสันต์ โสพิกุล เป็นวิทยากรและครูฝึก มีพนักงานเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น 13 คน

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120