หน่วยธุรกิจงานโครงการ ของ WCE ได้รับความไว้วางใจจาก SPM ทำงานโครงการงานซ่อมพื้นด้านล่างที่ชุดรุดเสียหาย (ฐานราก) ของท่าเทียบเรือ SPM

คุณดนัย ประวัติเรืองศรี หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานโครงการ (EPC BU) บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE กล่าวว่า  WCE ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจาก ลูกค้าในเครือฯ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จํากัด (มหาชน) หรือ SPM เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็ก ของเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนป้อนสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย กำลังการผลิตปีละ 652,000 ตัน บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 มิถุนายน 2532 ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย SPM ได้ว่าจ้าง WCE ในโครงการงานซ่อมพื้นด้านล่างที่ชำรุดเสียหาย (ฐานราก) ของท่าเทียบเรือซึ่งมีพื้นที่กว่า 1520 ตร.ม. ซึ่งจากการตรวจสอบความเสียหาย โดยวิศวกรโยธา ของ WCE พบว่า ฐานรากท่าเทียบเรือได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความชำรุดเสียหายในหลายส่วนของตัวฐานราก เช่น ความเสียหายของเสาคอนกรีต, ความเสียหายของคานคอนกรีตและคานคอดินใต้พื้นและความเสียหายของพื้นคอนกรีต ซึ่งจากประสบการณ์งานก่อสร้างสะพาน WCE จึงได้ดำเนินการซ่อมจนแล้วเสร็จโดยปัจจุบันได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างดำเนินงาน WCE ได้วางแผนงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เนื่องจากท่าเทียบเรือจะต้องใช้ขนถ่ายวัตถุดิบจากเรืออย่างต่อเนื่อง โดยต้องคำนึงถึงการดำเนินงานตามแผน และความปลอดภัยในการทำงาน ระยะน้ำขึ้นและน้ำลงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งโครงการสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120