บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประมงบางสะพาน แจ้งผลตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ในมาตรฐาน-สัตว์น้ำสมบูรณ์

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วย กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนายสมบัติ แก้วบุดดา ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน และทีมงาน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน โดยนำเสนอรายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะและในทะเล (ตรวจวัดโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด) ซึ่งผลตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนด รวมไปถึงรายงานผลการตรวจวัดปริมาณสัตว์น้ำทั้งในน้ำจืด และในทะเลยังคงความสมบูรณ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ เพื่อเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน กลุ่มประมงพื้นบ้านของอำเภอบางสะพาน กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังคลองแม่รำพึง วิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดอนสำราญ หน่วยป้องกันปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงบางสะพาน สถานีตำรวจน้ำบางสะพาน และ อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120