บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมเครือสหวิริยา สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้เด็กและเยาวชนบางสะพาน สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่สถานศึกษา อาทิ โรงเรียนบ้านหินกอง โรงเรียนบ้านเขามัน โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจวบคีรีขันธ์ หน่วยบริการบางสะพาน (โรงเรียนบ้านอ่าวยาง) รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.แม่รำพึง อบต.พงศ์ประศาสน์ อบต.กำเนิดนพคุณ และเทศบาลตำบลบ้านกรูด

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นองค์กรเอกชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคตให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เติบโตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดั่งคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120