บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมเครือสหวิริยาจัดอบรมแยกขยะบ้านทุ่งนุ่นส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนบางสะพาน

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการคัดแยกและจัดการขยะชุมชน  ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชนให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้านกว่า30 คน ณ บ้านทุ่งนุ่น หมู่ที่ 10 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์    ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยเฉพาะการจัดการในการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดการขยะไปต่อยอดและพัฒนาสู่การตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะต้นแบบของพื้นที่ในอ.บางสะพานต่อไป  โดยมี คุณสุดารัตน์ สังฤทธิ์ อดีตข้าราชการครู ผู้ซึ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นวิทยากร และนายอภิปัทม์ รุ่งโรจน์ ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ และทีมงานร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะชุมชน 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120