ชาว WCE เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริษัทฯ

ด้วยความเชื่อที่ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
WCE หรือบริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราได้เล็งเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริษัท ณ พื้นที่ภายในโรงงาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว เป็นการกำจัดหญ้าและวัชพืชเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้วของบริษัท ซึ่งในโครงการครั้งนี้ ทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความลุล่วงตามจุดประสงค์ที่จัดขึ้น

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120