กรรมการบริษัท WCE เผยเคล็ดลับการเขียนแผนกลยุทธ์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัญญา ศรีจันทร์ ท่านกรรมการบริษัท ให้ความรู้เรื่อง การเขียนแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวทางการทำแผนกลยุทธ์ในทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารและพนักงานระดับจัดการเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 26 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120