การสร้างพลังความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขยายอายุการลงนาม MOU ด้านงานวิจัย  เพื่อสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  หรือ WCE ได้กล่าวว่า ตามที่ WCE ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และบุคลากรระหว่างกัน ทั้งนี้ความคืบหน้าการดำเนินงานในตลอดระยะเวลาโครงการความร่วมมือที่ผ่านมา ได้ปรากฎผลเป็นที่ประจักษ์มากมาย ตัวอย่างเช่น

การสนับสนุนงานโครงการของนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาตรี WCE ได้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางวิศวกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนชิ้นงานตัวอย่างจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อมา WCE ได้ดำเนินการจัดหาล้อรถไฟ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ ปริญญาโท ในหัวข้อเรื่อง “Fracture Mechanism of High-Speed railway Wheel” และ กิจกรรมล่าสุด WCE ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย โรงงานมักกะสัน เพื่อนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้กับรถไฟ อนึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนั้น คือ การศึกษาชิ้นส่วน Coupler การถอดประกอบ และความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปทำโครงการวิจัยของนักศึกษาต่อไป สร้างคุณประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้มากมาย

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์  กล่าวต่อว่า นอกจากความสำเร็จในการร่วมมือ ในหลายๆ โครงการที่ผ่านมาแล้ว WCE ยังคงมี แผนโครงการที่มีนัยยะสำคัญ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อช่วยกันรังสรรค์นักศึกษา ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะที่พร้อม อาทิเช่น โครงการ “การพัฒนากระบวนการผลิตรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า” จะมีการศึกษางานวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนท์ (FEA) Underframe ,งานทดสอบ Static Load Test Underframe และโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างรถไฟ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Multi -3D Digital Image Correlation เป็นต้น สุดท้าย นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กล่าวว่า การสร้างพลังความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะยังคงเดินหน้า ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืนร่วมกันต่อไป โดยการขยายต่ออายุ MOU ไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะเริ่มจากวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ไปจนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2568

Contact Us

West Coast Engineering Company Limited (WCE)
🌐 www.wce.co.th
✉️ international@wce.co.th
📞 +66 (0) 2234-9889

Your Turn Key Engineering Solution
We engineer your sucCEss 

✉️

Purchasing Department : phaiboono@wce.co.th   |   Human Resources and Administration Department : hrmwce@wce.co.th   |   Sales Department : international@wce.co.th

Headquarters Bangkok

16 K&Y Building 5 Fl., Surasak Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok, 10500
Telephone +66 (0) 2234 9487-89
Mobile Phone +66 (06) 5937 6283 
Fax +66 (0) 2233 6669

Factory Bang Saphan

9/1 Moo 4, BanKlangNa – YaiPloy Road, Maeramphueng, BangSaphan, PrachuapKhiriKhan 77140
Telephone +66 (0) 3290 6112 – 119
Fax +66 (0) 3290 6120